Tuesday, January 18, 2011

බීමතින් රි‍ය පදවන්න එපා.!!!please!!!.මේවාට සමාවදෙන්න පුලුවන්ද?


සමහරවිට මේක කලින් දැකලා ඇති. ගොඩාක්ම කම්පාවට පත්වෙන රූමත් තරුණියක් වූ ජැකලීන්ගේ කතාවයි මේ.  
යගේ තාත්තා එක්ක 1998 දී..

වෙනිසුවේලාවේ නිවාඩුවක් ගතකරන ගමන්..
  
උපන් දින සාදයකදී.. ඇ ගමන් ගත් වාහන. 17 වියැති බීමත් සිසුවෙකු පැදවූ වාහනයක් ගමන්කළ වාහනයේ ගැටුණා... 1999 දෙසැම්බර්


තදින් ගිනි ඇවිලුණු වාහන ඇතුලදී කොටුවුණේ තත්පර 45‍යි. වුනත් ශල්යකර්ම 40කට වඩා යට මුහුණ දෙන්න වුණා.යගේ තාත්තා එක්ක 2000 දී..

අනතුරින් මාස තුනකට පසු.. වම් ඇහිපිල්ලම නැති නිසා පෙනීම තබා ගැනීමට eye drops ලබාදෙමින්
 

දැන් අවුරුදු 20‍යි. අවුරුදු 3කට කලින් නොසැලකිල්ලෙන් වෙච්ච දෙයක් නිසා අහිංසක ජීවිතයක් විනාසවීම ගැන ඔහු කම්පා වෙනවා..අනතුරින් අවුරුදු 4කට පසු..60%කටත් වඩා තද පිළිස්සුම් තියෙන වෙනුවෙන් තාමත් doctorsලා මහන්සි වෙනවා
 
කරුණාකර ...කරුණාකර...කරුණාකර..බීමතින් රි පදවන්න එපා.

Friday, January 14, 2011

එච්චර ප්‍රසිද්ධ වුනේ නැතත්..මේ සින්දුව සරල‍යි..ලස්සන‍යි... ඒ හින්ද තම‍යි මම මේ video 1 හැදුවේ.

අහස නුඹ මෙතරම්-රොමේෂ් ලක්ෂාන්

කවි පද

සහ my video
https://vimeo.com/69819505


බලන්න...

ලොවම සසල කල ඡා‍යා රූප පෙළක්...


1957. The first day of Dorothy Counts at the Harry Harding High School in the United States. Counts was one of the first black students admitted in the school, and she was no longer able to stand the harassments after 4 days. 

January 12, 1960. A second before the Japanese Socialist Party leader Asanuma was murdered by an opponent student.

1963. Thich Quang Duc, the Buddhist priest in Southern Vietnam , burns himself to death protesting the government's torture policy against priests. Thich Quang Dug never made a sound or moved while he was burning.
1962. A soldier shot by a sniper hangs onto a priest in his last moments.


1965. A mom and her children try to cross the river in South Vietnam in an attempt to run away from the American bombs.
1966. U.S. troops in South Vietnam are dragging a dead Vietcong soldier.
February 1, 1968. South Vietnam police chief Nguyen Ngoc Loan shoots a young man,

whom he suspects to be a Viet Cong soldier..


1973. A few seconds before Chile 's elected president Salvador Allende is dead during the coup.
1975. A woman and a girl falling down after the fire escape collapses.


1980. A kid in Uganda about to die of hunger, and a missionary.


February 23, 1981. Colonel Molina ve military police seizes the Parliament building in Spain .

The photographer did not expect the scene, and hid the films in his shoe.


1982. Palestinian refugees murdered in Beirut , Lebanon .


1987. A mother in South Korea apologizes and asks for forgiveness for his son who was arrested after attending a protest. He was protesting the alleged manipulations in the general elections.

1989. A young man in China stands before the tanks during protests for democratic reforms.

1992. A mother in Somalia holds the body of her child who died of hunger.


1994. A man who was tortured by the soldiers since he was suspected to have spoken with the Tutsi rebels.

1996. Kids who are shocked by the civil war in Angola .

 2001. An Afghani refugee kid's body is being prepared for the funeral in Pakistan .2002. Soldiers and villagers in Iran are digging graves for the victims of the earthquake.

A kid holds his father's pants before he is buried.

2003. An Iraqi prisoner of war tries to calm down his child.

This life is a great puzzle,

and survival is a great mystery!!!

We have food, clothes, shelter, freedom, safety, some money, and friends

and still we are fighting, deceiving our friends, relatives and ourselves

for small personal gains.....

Think....

Are those reasons big enough than these ?????

Friday, January 7, 2011

මගේ බ්ලොග් එක

ඇ‍යි මේ බ්ලොග් එක කි‍යන ප්‍රශ්න‍යට දෙන්න ඕනේ උත්තර‍ය තම‍යි මේ.විවිධාකාර මාතෘකා ගැන ලි‍යැවුණු විවිධාකාර ලිපි මෙතන ති‍යෙනවා.මට හිතුන දේවල්, මම හදපු දේවල්.
සමහරවිට මේවා කොහෙදි හරි දැකලා ති‍යෙන්නත් පුලුවන්. අන්තර්ජාල‍යේ සැරිසරනකොටහරි
E mailවලින් හරි මට හම්බවුණ බෙදාහදාගන්න වටිනදෙ‍යක් නම් Contact listඑකටම E-mailකරනවාට වඩා blogඑකක පලකරොත් හැමෝටම කි‍යවන්න පුලුවන් නිසා මෙතන ඒක ති‍යෙනවා.
මේ ගැන තමන්ට හිතෙන දේ comment කරලම ‍(කැමතිනම් follow පාරකුත් දාලම)යන්න.