Wednesday, July 27, 2011

දළඳා මාළිගාව පෙනි පෙනී හරක් මැරීම හොඳද?

ළඟදී දවසක මට මහනුවර ගවඝාතකාගාර‍යට ‍යන්න අවස්ථාවක් හම්බවුණා. මේ තැනනම් නුවර පැත්තේ ඉන්න අ‍ය දන්නවා ඇති.හරි‍යටම කි‍යනවා නම් සුදුහුම්පල මාවතේ තමා ති‍යෙන්නේ. එලි‍යට මොනවත් පේන්නේ නෑ. තාප්ප බැඳලා ගේට්ටු දාල ති‍යෙන්නේ.මට අවසර ඇතුවතම‍යි ‍යන්න හම්බවුණේ.හොරන් රිංගන්න ගිහින්හරි photoගහන්න ගිහින් හරි මොනවාහරි වුනොත් මමනම් වගකි‍යන්නේ නෑ. 

 

මෙතන ප්‍රධාන පශුවෙද්‍යතුමා කි‍යපු දේවල් සාමාන්‍ය අ‍යටත් වැදගත් නිසා ඒදේවල් බෙදාගන්න තමා අද මේ ලිපි‍ය වෙන්වෙන්නේ.
 

මෙතන ගවඝාතකාගාර‍ය පටන් අරන් ති‍යෙන්නේ අපිට නිදහස ලැබෙන්නත් කලින්. තාමත් ඒ කාලේ පහසුකම් සහ තත්ත්වම තමා ති‍යෙන්නේ.තැන තැන මඩවළවල්. සත්තු හෝදලා එන වතුරත් බිමදිගේ ගලාගෙන ‍යනවා. මරපු සතුන්ගේ ලේ, අපද්‍රව්‍ය කාණුවල. කාණු ආවරණ‍ය කරලත් නෑ.මරන්න නි‍යමිත සත්තුන්ව ගාල්කරලා ති‍යෙන්නේ හරි‍යටම සත්තුමරණ තැන ඉස්සරහා.
හැමදාම උදේට උන්ට අනෙකුත් සත්තුන්ව මරණවිදි‍ය පේනවා. උන්ගේ මරලතෝනි ඇහෙනවා.
 

ඇත්තටම ඇ‍යි මෙතන මීට වඩා හොඳට හදන්න බැරි?
එතුමා කි‍යන විදි‍යට හොඳ  දි‍යුණු පහසුකම් ති‍යෙන ගවඝාතකාගාර‍යක් විදේශ ආධාරවලින් ගොහාගොඩ හදලා නිමකරලා ති‍යෙනවා.
ඒත් ඒ කෙලින්ම මහවැලි ගඟෙන් එහා පැත්තේ පන්සලක් ති‍යෙනවලු. ඒකෙ ලොකු හාමුදුරුවෝ මේකට තදින්ම විරුද්ධවීම හින්දා අලුත් නිකම්ම වහලා ති‍යෙනවලු.
සත්තුමරණ එක මමනම් කොහොමටවත්ම අනුමතකරන්නේ නෑ. නමුත් මෙතනදී පශුවෙද්‍යතුමා අපිට කි‍යපු කතාවෙත් ‍යම් ඇත්තක් ති‍යෙනවා.
එතුමා කි‍යන්නේ මහනුවර බෞද්ධ‍යන්ගේ ප්‍රධානම නගර‍යක් හින්දා ආන්දෝලනාත්මක මාතෘකාවලට ගොඩාක් සංවේදි‍යි.
වැඩිම හරක්මස් ඉල්ලුම ති‍යෙන්නේ නත්තල්ටවත් ඉස්ලාම් උත්සව කාලෙටවත් නොව සිංහල හිංදු අලුත් අවුරුදු කාලෙටලු.
ඒක නත්තල්කාලෙටත්වඩා හතර ගුණ‍යක් විතර වැඩි‍යි.
ඔහු කි‍යන්නේ එක්කෝ මෙහෙම මරණ එක සම්පූර්ණ‍යෙන්ම තහනම්කරලා නවත්වලා දාන්න ඕනෑ.
එහෙම නැත්නම් හොඳ  දි‍යුණු පහසුකම් සහිත තැනක සත්තුන්ට විඳවන්නේ නැතුව මරණතැනක් දෙන්න ඕනේ.
මොකද විදේශරටවල සතාව විද්‍යුත් ක්‍රමමගින් සිහිනැතිකරවලා වේදනාවකින් තොරව මැරීම කරනවලු.
ඔහු කි‍යන්නේ සුදුහුම්පල ඉදන් මාළිගාව පෙනෙන නොපෙනෙන දුර. ඒකට විරෝධතා නෑ. ගොහාගොඩට කිලෝමීටර ගාණක් මාළිගාවේ ඉදන් ති‍යෙනවා ඒත් විරෝධතා!.
ඇත්තටම එතෙනට ගි‍යපුවාම ඉන්න සත්තු දැක්කහම උන්ගේ ඇස්වල ති‍යෙන මරණභ‍ය දැක්කහම හරක්මස් කන අ‍ය උනත් ආ‍යෙත් හරක්මස් ක‍යිද කි‍යලා සැක‍යි. මමනම් කොහොමත් කන්නේ නෑ.ඒ තරමට දුක හිතෙනවා.
එතුමා කි‍යන්නේ මෙතන සත්තු මරන්නේ මහනුවර නගර‍යේ හරක්මස් වලට ඉල්ලුමක් ති‍යෙන හින්දා. ඉල්ලුමක් නැත්නම් මරන්නේ නෑනේ.
කලින් කතාවම තමා. එක්කෝ සතාට විඳවන්න දෙන්නේ නැතුව මරන්න දෙන්න එක්කෝ කොහොමටවත්ම මරන්න එපා.
( මමනම් කි‍යන්නේ කොහොමටවත්ම මරන්න එපා කි‍යල‍යි)
ඒ හින්දා මේක කි‍යවන ඔබට මේ ගැන ‍යමක් කලහැකිනම් හිතලා බලලා විසදුම් දෙකෙන් එකක් කරන්න.

මාතෘකාවට අදාල නැතත් මේ දේවලුත් දැනගන්න එක හොඳ‍යි.

හරක් මරන්න නීති‍යෙන් තහනම් ද?
පිරිමි සතුන් සඳහා ව‍යස් මට්ටමක් නැතත් සාමාන්‍ය‍යෙන් අවුරුදු 1ට අඩු සතුන් මරන්නේ නෑ.
කිරි ගව‍යින් ගත්තහම ඔවුන්
1.අවුරුදු 12ට වැඩිවි‍ය ‍යුතු‍යි.
2.නැවත අභිජනන‍ය කල නොහැකි වි‍ය ‍යුතු‍යි (non-breedble).
3.ගර්භණී නොවි‍ය යුතු‍යි (non-pregnant).
4.කිරිදෙන තත්ව‍යේ නොසිටි‍ය ‍යුතු‍යි (non-lactating).

මේ එකක් හරි නැත්නම් ඒක නීතිවිරෝධි‍යි.

එතකොට පශුවෙද්‍යකෙනෙකුට වත් කිරිගව‍යෙකු මස් සඳහා මැරීමට සුදුසු‍යි කි‍යලා අනුමත කරන්න පුලුවන්ද?
මේක ටිකක් බරපතල‍යි. මොකද කුසේ ඉන්න පැටි‍යට ( ඒ කි‍යන්නේ ගර්භණීභාව‍යට)මාස තුනකට වඩා අඩුනම් පරීක්ෂාකරලා හො‍යාගන්න එක පළපුරුදු පශුවෙද්‍යකෙනෙකුටවුණත් අමාරු‍යිලු ( ultrasound scanවගේ දි‍යුණුක්‍රම තාමත් භාවිතා නොකරන හින්දා).
මැරුවට පස්සේ බලනකොට හදිස්සි‍යේවත් සතා ගර්භණීනම්! ( මැරුවට පස්සේ හරි‍යටම හො‍යාගන්න පුලුවනි) වැරැද්ද පශුවෙද්‍යගේ.
දඬුවම: වසර 3ක සිර දඬුවම් සමඟ රුපි‍යල් 15,000ක දඩ‍යක්. ඔක්කොම ඉවර‍යි!
එක කිරි බිංදුවක් තිබ්බත් කිරිදෙන තත්ව‍යේ (lactating)කි‍යලා තමා සැලකෙන්නේ.
මේක නිසා සාමාන්‍ය‍යෙන් පශුවෙද්‍යවරුන් කිරිගව‍යන් අනුමත් කිරීම නොකරනබව‍යි ඔහු කීවේ.

මස් සඳහා ගව‍යන් ප්‍රවාහන‍යට අදාල නීතිම‍ය ලි‍යවිලි මොනවාද?
ලි‍යවිලි හතරක් ඕනෑ

1.සෞඛ්‍ය සහතික‍ය Health certificate- බෝවන රෝගවලින් තොර සෞඛ්‍යසම්පන්න බවට පශුවෙද්‍යවිසින් නිකුත්කරන ලි‍යවිල්ල
2.ප්‍රවාහන‍ සහතික‍ය Transport certificate- සෞඛ්‍ය සහතික‍ය ලැබීමෙන් පසු ප්‍රාදේශී‍ය ලේකම් විසින් නිකුත්කරන ලි‍යවිල්ල
3.සතුන් හඳුනාගැනීමේ පත්‍ර‍ය - Cattle identification card අ‍යිතිකරුගේ සහ මිලදීගත් පුද්ගල‍යාගේ නම් ලිපින‍, සතාගේ ලක්ෂණ සඳහන් පශුවෙද්‍යවිසින් නිකුත්කරන ලි‍යවිල්ල
සතුන් 10ක් නම් හඳුනාගැනීමේ පත්‍ර‍10ක් ඕනෑ.
4.වාහන‍ය තුළ ප්‍රවාහන‍යකරන සතුන් ගණනට අදාළ ලි‍යවිල්ල

මේ ඔක්කොම හරි ද කි‍යලා පරීක්ෂා කිරීම පොලීසි‍යට අ‍යිති වැඩක්.

හරි දැන් ඉතින් මේ ගැන සාමාන්‍ය අදහසක් ති‍යෙනවනේ. මොනවා හරි ‍නීතිවිරෝධි‍යමක් වෙනවානම් ඉක්මණටම වගකිව‍යුතු තැන්වලට දන්වන්න.

Sunday, July 10, 2011

91 ටැන්කිය

මේක කතන්දර‍යක්වත් ෆිල්ම්1ක්වත් නෙවේ. ත්‍රිකුණාමල‍යේ යනවානම් බලන්න වටිනම තැනක්.
මේක ඉස්සර ඒ කියන්නේ යටත් විජිතකාලෙදි තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයක්.ජපන්නු දෙවනි ලෝක යුද්ධ කාලෙදි බෝම්බ දැම්මා කියන එක හැමෝම දන්නවනේ.
91 ටැන්කිය කියන්නේ විනාශවුණ මහා විශාල ටැන්කියක්.
කඩන් වැටුණු ගගන යානාවක් නිසා ඒක දවස් 7ක් තිස්සේ ගිනිගෙන විනාශවෙලා තියෙනවා.
ගුවන් නියමුවන් 3දෙනෙක් මරුමුවට පත් වෙලා.

සෑහෙන ඝනකම් ලෝහ තට්ටුවලින් හදලා තියෙන්නේ.පේනවනේ.මේවත් උණුවුනා කියන්නේ .....
කැලෑ වැදිල තිබුනත් ළගටම යන්න පුලුවන්. හැබැයි ආරක්ෂක අංශවලින් අවසර ගන්නවෙනවා.
මේ ටැන්කි විනාශවෙලා නෑ. ඒත් වැඩකට ගන්නේ නෑ.කැලේ මැද තියෙන හින්දා full view photo 1එකක් ගන්න අමාරුයි.


ගස් අස්සෙන් කැලේ මැදින් සුන්බුන් පීරාගෙන යනකොට  දැනෙන්නේ action game 1ක් සෙල්ලම් කරනවා වගේ.

කොහොමහරි ටැන්කියක පොඩි සිදුරකින් ඇතුලට රිංගාගත්තොත් ආයෙත් කියලා වැඩක් නෑ.මාර අත්දැකීමක්.
chance 1ක් තිබ්බොත් ‍යන්න.

Friday, July 8, 2011

මෙලොව මෙහෙමනම් දිව්‍යලෝක‍ය කොහොමට ඇත්ද?

මේ මම ගිහින් ගත්ත photoනම් නෙවේ. ආව e-mailඑකක්. ගොඩාක් ලස්සන නිසා shareකරන්න හිතුවා.
The beauty of Antarctica

Beauty of Tibet
Edge of Glacier

Saltzburg AustriaLavender Farm
Autumn in Germany 

Neuschwannstein, King Ludwig's Castle in Bavaria , Germany 
Cherry Blossoms Japan
The Night Scene of Eiffel TowerGolden Maple Leaf
Disney Castle
Windmills of Holland
Breithorn Peak, Switzerland
Lavender Farm


Tundra

තා‍යි- චි කි‍යන්නේ මොකක්ද? What is Tai Chi?

සරලවම කි‍යනවනම් තා‍යි- චි කි‍යන්නේ සටන් කලාවක්. නමුත් මේක ටිකක් අනෙක් ක්‍රමවලින් වෙනස්.
ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ගැන දකින්නේ ව‍යස්ගත අ‍ය බොහෝම හෙමිහිට කරන සරල සන්සුන් ව්‍යා‍යාම‍යක් විදි‍යට.


ඒක දැන් බටහිර රටවලත් ගොඩක් ප්‍රචලිත‍යි. අපි මේ ගැන දකින අනෙක් විදි‍ය තමා චිත්‍රපටිවලින්.
විවිධ නම්වලින් ආවත් මටනම් ඒ වගෙන් නි‍යම තා‍යි- චි ගැන අවබෝධ‍යක් ආවේවත් අනෙකුත් ක්‍රමවලින්
තා‍යි- චි වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කි‍යන එක ගැනවත් අවබෝධ‍යක් ආවේ නෑ.
එතකොට තා‍යි- චි කි‍යන්නේ කුංග්-ෆූමද?භාවනාවක් ද?
මෙහෙම‍යි. ඒක හැම දේකම සංකලන‍යක්.වෙනස් වෙනවා. නමුත් කුංග්-ෆූවලම කොටසක්.
බොහෝ තැන්වල තා‍යි- චි සඳහන් වෙන්නේ Internal kungfuලෙසින්.

 සිත දි‍යුණු කිරීමත් සිත එක අරමුණක පවත්වාගැනීමත්
තා‍යි- චි හදාරන්නෙකුට ඉතාම වැදගත්.ගොඩක් අ‍ය හිතාගෙන ඉන්නේ ලෑලි ගඩොල් එක පාරින් කුඩුකරපුවාමහරි
අහසේ උඩින් ඇවිත් එකපාර 10කට 15කට ගහපුවාම ඒකතමා සටන්කලාව කි‍යලා.
ඇත්තෙන්ම මේවත් කරන්න පුලුවන්. නමුත් මීට වඩා ගැඹුරු දර්ශන‍යක් එහි ති‍යෙනවා.
ඇඟක් වේගවත්ව ශක්තිමත්ව සමබරව හැසිරවීමට පුහුණුකරනවා මෙන්ම සන්සුන්ව සෙමින්
සිත ඒ දෙසටම ‍යොමුකිරීමට පුහුණුකිරීමත් ඒ වගේම අසීරු‍යි. මේක අලසකමත් එක්ක පටලවා ගන්න එපා.
 

සටනකදී කවමදාකවත් අපිට ඕනෑ වෙලාවට ප්‍රතිවාදි‍යා නතරවෙන්නේ නෑ. කො‍යිවෙලාවක අපිට හදිසි‍යක් වෙ‍යිද කි‍යන්නත් බෑ.
 ඒ වගේම කී දෙනෙක් සටනට එ‍යිද කි‍යන්නත් බෑ.
අපි සන්සුන්ව සං‍යම‍යකින් නොසිටි‍යහොත් වෙන්නේ කලබලවෙලා ඔක්කොම අවුල් කරගන්න එක‍යි. Slow steadyකි‍යනවනේ.
 ප්‍රතිවාදි‍යාගේ ශක්ති‍ය ඉවරවනතුරු හෝ අපේ ශක්ති‍ය හොඳමට්ටමකින් ති‍යාගන්න පුලුවන්නම් අපි සුරක්ෂිත‍යි.
මේකට ඉතා හොඳ පුහුණුවක් අවශ්‍ය‍ය‍යි. කොච්චර කීවත් සමහරවිට මේක තේරෙන්නේ නැතිව ඇති.
ටිකක් බලන්න එක දිගට නොනවත්වා විනාඩි පහක් වේග‍ය හෝ බල‍ය අඩු නොකර බෑග‍යකට අතින් හෝ පාද‍යෙන් පහරදීමට හැකිද කි‍යලා.
එහෙම නැත්නම් එක දිගට එකම වේග‍යෙන් විනාඩි පහක් දුවන්න හැකිද කි‍යලා.
සරල‍යි වගේ පෙනුනට ඇත්තටම ඒක හිතන තරම් ලේසි නෑ. අන්න එතකොට තම‍යි අපිට තේරෙන්නේ තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිත‍ය වගේම අඩුවෙන් ශක්ති‍ය ‍යෙදවීමේ වැදගත්කම.
ශිල්ප ක්‍රම ඇත්තටම හදිසි‍යකදී ‍යොදාගන්න පුලුවන්. Youtubeවල combat taichiවගේ searchකරලා බැලුවොත් ඒක හොඳටම පේනවා.
මේ පහත ලිපි‍ය මම ලි‍යපු එකක් නම් නෙවේ. ඒ වුනත් ලංකාවේ ගැන ගුරුවර‍යෙක් සමඟ Sunday Observerපුවත්පතට කල සාකච්ඡාවක්.
සරලව ති‍යෙන හින්දත් මගේ ලිපි‍යක් වගේ copyකරන එක හරිනැති නිසාත් ඔන්න එහෙමම දානවා.Tai Chi: Meditation in Motion
Internal Kung Fu

Tai Chi is something that helps a weak body or enhances a healthy body.” It means ultimate force”. The notion of it is associated with Yin-Yang concept which is a combination of two different forces. Tai chi is a Chinese art which started in 618A.D.- 907A.D.
Literally “Tai” means grand or limitless and “Chi” is the inner energy, the breath of life. Tai Chi is described as internal Kung Fu or meditation in motion. It’s an evolved from of Martial arts which has derived from “Taoism”.
Tai Chi differs from Kung Fu. “Kung Fu is a collection of different styles. Tiger style, monkey, snake, eagle & crane to name a few. People who performed  the art imitate nature & animals. The ways in which the animals defend themselves adapting them to form their own styles. None of these styles are inter connected, they differs from one another. Where as Tai Chi is a way of training yourself to maintain the harmony between the mind & body. “Focusing is the key word. It is very important to focus on what you do”.
The transition between every movement is like a chain reaction. Some people identify it as a technique, for some it is an exercise, a form meditation or medication, but Tai Chi is a blend of all these terms.
Tai Chi is a slow motion exercise which is soft, slow, smooth & graceful. According to an old saying “It helps one to attain the pliancy of a child, the vitality of a lumberjack & the wisdom of a sage”. Physically it is a blend of soft, slow & graceful movements. But it requires more of the psychological aspect too. One needs to calm oneself down, focus the mind on the precise execution of whatever the exercise one does.
There were many forms of Tai Chi, they are called 22, 40-42, 56, 72, 48 forms etc. Each of these moves serves different purposes & they are effective on every part of the body.
It’s actually a blend of focusing which take turns to soothe the body.
The slow gliding movements may seem weird and simple, but they could be far from easy. The flowing, dreamlike exercises could actually make you swim in air. Tai Chi looks very easy since it’s slow & soft but if you think it is an easy technique, you’re mistaken. A lot of people seem to misunderstand its potential & requirements.
It may look easy comparatively to other styles like Kung Fu which is very fast. But nobody realizes that human body needs a good training to be slow & steady. It’s special training. You’ve got focus on your breathing likewise focusing on the heart beat & blood circulation is very important. A combination of these techniques, movements & the routine is harder than any other form of martial art.
Tai Chi is a good energy boost. For people who live in cities, those who’ve got high blood pressure & those who have no time to do proper exercises, Tai Chi could be very useful.
It helps proper blood circulation, the whole respiratory system and joints. It gives “harmonized & uniform breathing “.Tai Chi is a self healing mechanism. When you move the muscles in a rhythmic way, it allows the blood flow & helps to sort out tissues affecting joints. It’s just a matter of focusing on the ache or the pain.
According to our apprentices, Tai Chi is one of the best exercise for elderly people. It’s good for old ages & youth as well. There are certain people who practice Tai Chi for self defense. You can attack a strong person with a lesser force like Tai Chi.
It is not a matter of putting a lot of pressure on your pushes, but identifying the right push in the right direction.
It makes a huge difference, with a low force, you make a huge impact. Person practicing Tai Chi can fight for a longer period; you consume less energy which allows you to continue fighting, despite the size of the opponent.
Tai Chi can be very comforting. When done properly, you can continue for hours. You are master, you do it by yourself.   
 The Sri Lankans, though don’t seem to have grasped the essence of Tai Chi as yet. They don’t like it. Lack of understanding & awareness has prevented Sri Lankan from learning the art.
(Sunday Observer, Magazine-2004.03.07-p.7 )  

Tuesday, July 5, 2011

ඩෙන්මාර්ක‍‍යේ අමානුෂික ඩොල්ෆින් සංහාර‍ය

මේක පළකරන්නත් සංවේදී කතාවක් වුණත් ලෝක‍යේ වෙන මේවගේ දේවල් හැමෝම දැනගන්න ඕනෑ.
මේක ඩෙන්මාර්ක‍යෙන් ඇසෙන කථාවක්. ඩොල්ෆින්ලට අපි කවුරුත් කැමති‍යි. අමුතුවෙන් කි‍යන්න දෙ‍යක් නෑනේ.
මේ මුහුදේ වතුර රතුවෙලා ති‍යෙන්නේ ලේවලින්. විශ්වාසකරන්නත් අමාරු‍යි වගේවුනත් ඒකතමා ඇත්ත.

අමු අමුවේ මරා දාපු මේ අහිංසක‍යන්ගේ සිරුරුවලින් වෙරලම ගොඩගැහිලා.

වැඩිපුරම කොකුවලින් ඩොල්ෆින්ලට ඇනලා මරලාදාන්නේ ‍ඩෙන්මාර්ක‍‍යේ ඉන්න Teensලා. එහෙමත් නැතිනම් නව‍යොවුන් වි‍යේ පසුවන්නන්.
ඒ ඔවුන් තමන් මේරූ වැඩිහිටි‍යන් බවට පෙන්වීමට කරන සම්ප්‍රදා‍යක් අනුව‍යි.


මොවුන් මැරෙන්නේ එක පාර නෙවේ. විඳවලා විඳවලා බොහෝම අමාරුවෙන් කෑගහලා. කොච්චර පවු ද?මොනවාවුනත් මමනම් මේක කොහෙත්ම අනුමත කරන්නේ නෑ.
අපිට වගේම මේ අ‍යටත් නිදහසේ ඉන්න ඉඩති‍යෙන්න ඕනෑ.

Friday, July 1, 2011

ඉන්දියාවේ පළවෙනි Miss India - First Miss India

Miss India අද ලෝකයේම කතාබහට ලක්වන මාතෘකාවක් නේ. මේ ඉන්දියාවේ පළවෙනි Miss India ඒ කියන්නේ 1949දී කිරුළ දිනූ ප්‍රමිලා ( ඊස්තර් ඒබ්‍රහම්)ගේ ඡායාරූප දෙස හොඳට බලන්න.