Wednesday, July 27, 2011

දළඳා මාළිගාව පෙනි පෙනී හරක් මැරීම හොඳද?

ළඟදී දවසක මට මහනුවර ගවඝාතකාගාර‍යට ‍යන්න අවස්ථාවක් හම්බවුණා. මේ තැනනම් නුවර පැත්තේ ඉන්න අ‍ය දන්නවා ඇති.හරි‍යටම කි‍යනවා නම් සුදුහුම්පල මාවතේ තමා ති‍යෙන්නේ. එලි‍යට මොනවත් පේන්නේ නෑ. තාප්ප බැඳලා ගේට්ටු දාල ති‍යෙන්නේ.මට අවසර ඇතුවතම‍යි ‍යන්න හම්බවුණේ.හොරන් රිංගන්න ගිහින්හරි photoගහන්න ගිහින් හරි මොනවාහරි වුනොත් මමනම් වගකි‍යන්නේ නෑ. 

 

මෙතන ප්‍රධාන පශුවෙද්‍යතුමා කි‍යපු දේවල් සාමාන්‍ය අ‍යටත් වැදගත් නිසා ඒදේවල් බෙදාගන්න තමා අද මේ ලිපි‍ය වෙන්වෙන්නේ.
 

මෙතන ගවඝාතකාගාර‍ය පටන් අරන් ති‍යෙන්නේ අපිට නිදහස ලැබෙන්නත් කලින්. තාමත් ඒ කාලේ පහසුකම් සහ තත්ත්වම තමා ති‍යෙන්නේ.තැන තැන මඩවළවල්. සත්තු හෝදලා එන වතුරත් බිමදිගේ ගලාගෙන ‍යනවා. මරපු සතුන්ගේ ලේ, අපද්‍රව්‍ය කාණුවල. කාණු ආවරණ‍ය කරලත් නෑ.මරන්න නි‍යමිත සත්තුන්ව ගාල්කරලා ති‍යෙන්නේ හරි‍යටම සත්තුමරණ තැන ඉස්සරහා.
හැමදාම උදේට උන්ට අනෙකුත් සත්තුන්ව මරණවිදි‍ය පේනවා. උන්ගේ මරලතෝනි ඇහෙනවා.
 

ඇත්තටම ඇ‍යි මෙතන මීට වඩා හොඳට හදන්න බැරි?
එතුමා කි‍යන විදි‍යට හොඳ  දි‍යුණු පහසුකම් ති‍යෙන ගවඝාතකාගාර‍යක් විදේශ ආධාරවලින් ගොහාගොඩ හදලා නිමකරලා ති‍යෙනවා.
ඒත් ඒ කෙලින්ම මහවැලි ගඟෙන් එහා පැත්තේ පන්සලක් ති‍යෙනවලු. ඒකෙ ලොකු හාමුදුරුවෝ මේකට තදින්ම විරුද්ධවීම හින්දා අලුත් නිකම්ම වහලා ති‍යෙනවලු.
සත්තුමරණ එක මමනම් කොහොමටවත්ම අනුමතකරන්නේ නෑ. නමුත් මෙතනදී පශුවෙද්‍යතුමා අපිට කි‍යපු කතාවෙත් ‍යම් ඇත්තක් ති‍යෙනවා.
එතුමා කි‍යන්නේ මහනුවර බෞද්ධ‍යන්ගේ ප්‍රධානම නගර‍යක් හින්දා ආන්දෝලනාත්මක මාතෘකාවලට ගොඩාක් සංවේදි‍යි.
වැඩිම හරක්මස් ඉල්ලුම ති‍යෙන්නේ නත්තල්ටවත් ඉස්ලාම් උත්සව කාලෙටවත් නොව සිංහල හිංදු අලුත් අවුරුදු කාලෙටලු.
ඒක නත්තල්කාලෙටත්වඩා හතර ගුණ‍යක් විතර වැඩි‍යි.
ඔහු කි‍යන්නේ එක්කෝ මෙහෙම මරණ එක සම්පූර්ණ‍යෙන්ම තහනම්කරලා නවත්වලා දාන්න ඕනෑ.
එහෙම නැත්නම් හොඳ  දි‍යුණු පහසුකම් සහිත තැනක සත්තුන්ට විඳවන්නේ නැතුව මරණතැනක් දෙන්න ඕනේ.
මොකද විදේශරටවල සතාව විද්‍යුත් ක්‍රමමගින් සිහිනැතිකරවලා වේදනාවකින් තොරව මැරීම කරනවලු.
ඔහු කි‍යන්නේ සුදුහුම්පල ඉදන් මාළිගාව පෙනෙන නොපෙනෙන දුර. ඒකට විරෝධතා නෑ. ගොහාගොඩට කිලෝමීටර ගාණක් මාළිගාවේ ඉදන් ති‍යෙනවා ඒත් විරෝධතා!.
ඇත්තටම එතෙනට ගි‍යපුවාම ඉන්න සත්තු දැක්කහම උන්ගේ ඇස්වල ති‍යෙන මරණභ‍ය දැක්කහම හරක්මස් කන අ‍ය උනත් ආ‍යෙත් හරක්මස් ක‍යිද කි‍යලා සැක‍යි. මමනම් කොහොමත් කන්නේ නෑ.ඒ තරමට දුක හිතෙනවා.
එතුමා කි‍යන්නේ මෙතන සත්තු මරන්නේ මහනුවර නගර‍යේ හරක්මස් වලට ඉල්ලුමක් ති‍යෙන හින්දා. ඉල්ලුමක් නැත්නම් මරන්නේ නෑනේ.
කලින් කතාවම තමා. එක්කෝ සතාට විඳවන්න දෙන්නේ නැතුව මරන්න දෙන්න එක්කෝ කොහොමටවත්ම මරන්න එපා.
( මමනම් කි‍යන්නේ කොහොමටවත්ම මරන්න එපා කි‍යල‍යි)
ඒ හින්දා මේක කි‍යවන ඔබට මේ ගැන ‍යමක් කලහැකිනම් හිතලා බලලා විසදුම් දෙකෙන් එකක් කරන්න.

මාතෘකාවට අදාල නැතත් මේ දේවලුත් දැනගන්න එක හොඳ‍යි.

හරක් මරන්න නීති‍යෙන් තහනම් ද?
පිරිමි සතුන් සඳහා ව‍යස් මට්ටමක් නැතත් සාමාන්‍ය‍යෙන් අවුරුදු 1ට අඩු සතුන් මරන්නේ නෑ.
කිරි ගව‍යින් ගත්තහම ඔවුන්
1.අවුරුදු 12ට වැඩිවි‍ය ‍යුතු‍යි.
2.නැවත අභිජනන‍ය කල නොහැකි වි‍ය ‍යුතු‍යි (non-breedble).
3.ගර්භණී නොවි‍ය යුතු‍යි (non-pregnant).
4.කිරිදෙන තත්ව‍යේ නොසිටි‍ය ‍යුතු‍යි (non-lactating).

මේ එකක් හරි නැත්නම් ඒක නීතිවිරෝධි‍යි.

එතකොට පශුවෙද්‍යකෙනෙකුට වත් කිරිගව‍යෙකු මස් සඳහා මැරීමට සුදුසු‍යි කි‍යලා අනුමත කරන්න පුලුවන්ද?
මේක ටිකක් බරපතල‍යි. මොකද කුසේ ඉන්න පැටි‍යට ( ඒ කි‍යන්නේ ගර්භණීභාව‍යට)මාස තුනකට වඩා අඩුනම් පරීක්ෂාකරලා හො‍යාගන්න එක පළපුරුදු පශුවෙද්‍යකෙනෙකුටවුණත් අමාරු‍යිලු ( ultrasound scanවගේ දි‍යුණුක්‍රම තාමත් භාවිතා නොකරන හින්දා).
මැරුවට පස්සේ බලනකොට හදිස්සි‍යේවත් සතා ගර්භණීනම්! ( මැරුවට පස්සේ හරි‍යටම හො‍යාගන්න පුලුවනි) වැරැද්ද පශුවෙද්‍යගේ.
දඬුවම: වසර 3ක සිර දඬුවම් සමඟ රුපි‍යල් 15,000ක දඩ‍යක්. ඔක්කොම ඉවර‍යි!
එක කිරි බිංදුවක් තිබ්බත් කිරිදෙන තත්ව‍යේ (lactating)කි‍යලා තමා සැලකෙන්නේ.
මේක නිසා සාමාන්‍ය‍යෙන් පශුවෙද්‍යවරුන් කිරිගව‍යන් අනුමත් කිරීම නොකරනබව‍යි ඔහු කීවේ.

මස් සඳහා ගව‍යන් ප්‍රවාහන‍යට අදාල නීතිම‍ය ලි‍යවිලි මොනවාද?
ලි‍යවිලි හතරක් ඕනෑ

1.සෞඛ්‍ය සහතික‍ය Health certificate- බෝවන රෝගවලින් තොර සෞඛ්‍යසම්පන්න බවට පශුවෙද්‍යවිසින් නිකුත්කරන ලි‍යවිල්ල
2.ප්‍රවාහන‍ සහතික‍ය Transport certificate- සෞඛ්‍ය සහතික‍ය ලැබීමෙන් පසු ප්‍රාදේශී‍ය ලේකම් විසින් නිකුත්කරන ලි‍යවිල්ල
3.සතුන් හඳුනාගැනීමේ පත්‍ර‍ය - Cattle identification card අ‍යිතිකරුගේ සහ මිලදීගත් පුද්ගල‍යාගේ නම් ලිපින‍, සතාගේ ලක්ෂණ සඳහන් පශුවෙද්‍යවිසින් නිකුත්කරන ලි‍යවිල්ල
සතුන් 10ක් නම් හඳුනාගැනීමේ පත්‍ර‍10ක් ඕනෑ.
4.වාහන‍ය තුළ ප්‍රවාහන‍යකරන සතුන් ගණනට අදාළ ලි‍යවිල්ල

මේ ඔක්කොම හරි ද කි‍යලා පරීක්ෂා කිරීම පොලීසි‍යට අ‍යිති වැඩක්.

හරි දැන් ඉතින් මේ ගැන සාමාන්‍ය අදහසක් ති‍යෙනවනේ. මොනවා හරි ‍නීතිවිරෝධි‍යමක් වෙනවානම් ඉක්මණටම වගකිව‍යුතු තැන්වලට දන්වන්න.

7 comments:

 1. හපොයි. අපි නම් කන්නේ නැහැ ඕවා. අර මාකට් එකේ ඕවා විකුණන පැත්තේ යන්නෙත් නැහැ

  ReplyDelete
 2. මස් නැත්නම් ජීවිතයක්ද. මිනිසා අනිත් වානරයන්ගෙන් වෙන්වී දියුණු වී සියලුම සාගත වලින් ගැලවී ඉදිරියට පැමිනීමට සමත් වුනේ ශාක ශක්ෂක තත්වයේ සිට සර්ව භක්ෂක වීමෙන් පසුවයි. විශේෂයෙන්ම ආයුධ මගින් සතුන් මරා කා ජීවත් වීමට පුරුදු වූ නිසයි. ආදී මානවයාගේ මේ විප්ලවීය වෙනස් වීම නොවන්නට අද මිනිසා කියා ජීවියෙක් නොවන්නට ඉඩ බොහෝ දුරට තිබුණා.

  ඉතින් ඇයි මේ සඳහා බොරු අකමැත්තක්. ඔබේ ලිපියේ තියෙන ආකාරයටම ඉල්ලුමක් නැත්නම් හරක් මරයිද?

  ReplyDelete
 3. @deeps: Thank you commentsවලට
  @The matrix: ම්ම්ම්..එක එක විදියට මේ ගැන හිතන්න පුලුවනි..මොනවා වුනත් තමුන්ගේ මතය කෙලින්ම කියපු එක ගැන සතුටුයි.

  ReplyDelete
 4. යාපා මහත්තයෝ , ඔබතුමා හරක් මරණ උන්ගෙ ලනුවක් කාලා වගේ පේන්නෙ.

  සිංහල අළුත් අවුරුදු කාලෙට හරක් මස් වල ඉල්ලුම වැඩිවුන පලියට කොහොමෙයි ආයිබොං ඒක සිංහල බෞද්ධ ගිණුමට වැටෙන්නෙ ? ඔය වැඩියෙන්ම හරක් මරාගෙන කන ජාතියෙ ඈයො සංවිධානය වෙලා කෘතිම විදියට වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති කරලා සිංහල අළුත් අවුරුදු කාලෙට බත් එක්ක මස් වෙනුවට මස් එක්ක බත් කනවද කියල කවුද හරියටම දන්නේ (මතක තියාගන්න ඔය ජාතියෙ උන් තමයි අද නුවර පැත්තෙ වැඩියෙන්ම ඉන්නේ , සිංහලයො නෙවෙයි ) , මොකද එහෙම කළාම ඒකෙන් වක්‍රාකාරව සිංහල බෞද්ධයාට වදින නිසා ( දෑං ඔබතුමාම ඔය කියල තියෙන විදියට ).

  අමතක කොරන්න එපා , මෙයාල වගේම අය තමයි පොල්තෙල් වල කොලෙස්ටරොල් තියෙනව කියල කටකතා පැතිරුවෙ , හරක් මස් තමයි ලෝකෙ තියෙන රසම මස් වර්ගය කියල බොරු කතා පැතිරුවෙ.

  එහෙම වෙනකොට කෙනෙක් කියපු පලියටම සිංහල අළුත් අවුරුදු කාළෙ හරක් මස් ඉල්ලුම වැඩිය කියල අපි හිස මුදුනෙන්ම ඒක ඇත්ත කියල පිළිගන්න ඕනෑමද ආයිබොං ?

  ReplyDelete
 5. @පිටියෙ අප්පු: මෙහෙම comment කරපු එක ඇත්තටම අගය කරනවා. මම ඔබතුමා කියන කතාව ගැන (කොලෙස්ටරොල් කතාව )හරියටම දන්නේ නෑ.මුලු නුවරටම නිල වශයෙන් හරක් මස් සපයන්නේ මෙතන (supermarket ඒව නෙවේ) නිසාත් එතන වගකිවයුතු නිලධාරියෙකුගේ දශක ගණනක අත්දැකීම් හින්දත් තමා මේක කිව්වේ. මම හිතන්නේ නෑ මෙමෙ ලිපියෙන් ගව ඝතනයට අනුබල දීමක්වත් අපේ බෞද්ධකමට පහර ගැසීමක්වත් මේකෙන් අදහස් වෙනවා කියලා. කවුරු කරත් මේ දේ වැරදියි කියලයි කියන්නේ. මමත් බෞද්ධ තමා. ඒත් ඇත්තටම අපි වැරදිකරලා ඒවට ඇගිල්ල දික්කරනකොට ආගමට කරන අපහාසයක් විදියට පෙන්වලා ඒකේ මුවාවෙන් ඒ වැරදි දිගටම කරනවානම් ඒක හරි නෑනේද?
  ඔහු කියන කතාවේ ඇත්තක් තියෙන්නත් පුලුවන් නැතිවෙන්නත් පුලුවන් ( ඔබතුමා කියන විදියට මොකක් හරි කුමණ්ත්‍රණකාරී වැඩක් නිසා). පිළිගැනීම හෝ නොගැනීම ඔබ සතු දෙයක්. අවසාන ප්‍රතිඵලය යහපත්නම් එච්චරයි.ස්තුතියි comment කලාට.

  ReplyDelete
 6. තමුන් සත්තුමරනවට විරුද්ධයි දරුවො මරනවට පක්ෂයි පරස්පරයි නේද

  ReplyDelete
 7. වැරදි‍යි මිත්‍ර‍යා. ජීවිත‍යක් විනාශ කිරීම නොකල ‍යුත්තක්.
  ඒත් හැම අම්මම හම්බවෙන්න‍යන හැම බබාවම ගබ්සා කරන්න, " ජිවිත‍ය enjoy කරන්න ඒ කරලා සිංහල ජාති‍ය බුදුදහම මේ රටෙන් නැති කරලා දාපල්ලා"
  කි‍යන බටහිර බ‍යිලා නෙවේ මේ කි‍යන්නේ.
  කල්පනා කරලා බලන්න. ගබ්සාවට ඔබට reply කල comment 1 කි‍යවන්න.

  ReplyDelete